Equity Spice

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 7.4.1997. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada sijoituksille parempi tuotto kuin OMX Helsinki Cap - indeksin kehitystä vastaava tuotto. Hajautusta ja tuottoa voidaan pyrkiä lisäämään sijoittamalla enintään kymmenesosa sijoitusrahaston varoista ulkomailla julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.